Z zachowanych dokumentów wynika, że w okresie międzywojennym w Sokołowie Podlaskim istniały cztery szkoły powszechne, ale są trudności w ustaleniu, którą z nich była Szkoła Podstawowa Nr 4. We wrześniu 1944 roku siedziba Szkoły Podstawowej Nr 4 mieściła się w budynku przy ul. Węgrowskiej. W 1953 roku dokonano zmian w numeracji placówek szkolnych. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w budynku przy ul. Kupientyńskiej i tam funkcjonuje do chwili obecnej. W latach 50-tych szkoła ta współistniała ze szkołą stopnia licealnego. Obie szkoły miały wspólną nazwę: Państwowa Koedukacyjna Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego. Klasy szkolne miały numerację od I do XI. W okresie tym z powodu bardzo trudnych warunków lokalowych klasę I nauczano w wynajętym pomieszczeniu prywatnym przy ul. Wolności 13. Obecnie w budynku tym ma siedzibę Kuratorium Oświaty i ZNP. Nowy etap w rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 4 nastąpił w 1991 roku, kiedy to budynek szkoły opuściło Liceum Ogólnokształcące. Szkoła uzyskała sale lekcyjne na I i II piętrze budynku. W 1994 roku urządzono salę do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Na terenie przyszkolnym urządzono boisko asfaltowe do gry w piłkę ręczną i koszykówkę. W 1996 r. wykonano „zieloną salę" - w parku przyszkolnym. W parku przyszkolnym znajduje się Miasteczko ruchu drogowego", które służy uczniom do nauki zasad ruchu drogowego, a społeczeństwu do rekreacji. Miasteczko zbudowane jest ze środków finansowych pochodzących wyłącznie od sponsorów. 22 maja 1993 r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim otrzymała imię ks. gen. Stanisława Brzóski.

W roku 2009 rozpoczęła się budowa przy szkole boiska „Orlik”, które oddano do użytku w roku 2010. Kompleks boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" wybudowano w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2010 roku. Obiekt sportowy znajduje się na terenie Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kupientyńskiej 15.


Obejrzyj także:
http://www.old.sp4.edu.pl/news.php
http://www.sp4.edu.pl/
http://www.eurorenoma.pl/osrodek-sportu-i-rekreacji-w-sokolowie-podlaskim


Boisko przy Szkole Podstawowej nr 4