Sterdyń (do 30 grudnia 1999 Sterdyń-Osada) jest położona w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, siedziba gminy Sterdyń, 20 km na północ od Sokołowa Podlaskiego, przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 63 Węgorzewo - Sławatycze. Obok miejscowości przepływa rzeczka Buczynka, dopływ Bugu.

Najstarsze wzmianki o Sterdyni pochodzą z roku 1446. Według źródeł, pierwszym właścicielem posiadłości był Piotr Kiszka herbu Dąbrowa. Po jego śmierci Sterdyń odziedziczył jego syn Mikołaj, do którego w roku 1580 należał również Ciechanowiec. Dobra sterdyńskie pozostawały w posiadaniu Kiszków do roku 1622.

W roku 1673 Zbigniew Ossoliński, kolejny właściciel majątku, podarował go synowi Jerzemu, chorążemu nurskiemu. Rządy Jerzego trwały 15 lat i stanowiły okres stabilizacji w Sterdyni. Wtedy to pałac został gruntownie przebudowany w stylu barokowym. Ostatni z rodu Ossolińskich, Stanisław, ukończył budowę kościoła, doprowadził do przebudowy pałacu w stylu klasycystycznym oraz przyczynił się do nowego ukształtowania przestrzennego rezydencji sterdyńskiej.

W roku 1809 córka Emilia poślubiła Józefa Wawrzyńca Krasińskiego herbu Ślepowron. W domu Krasińskich częstym gościem był Jakub Kubicki, znany wówczas i ceniony architekt, któremu Stanisław Ossoliński zlecił przebudowę sterdyńskiego pałacu. Kubicki, uczeń słynnego Dominika Merliniego, twórcy Łazienek Królewskich w Warszawie, zastosował w projekcie rozwiązania swego mistrza. Po śmierci Józefa Wawrzyńca Krasińskiego, w roku 1847, wyłączną właścicielką majątku stała się Paulina z Krasińskich, żona Ludwika Górskiego herbu Bożawola.

Majątek w rękach Krasińskich pozostał do roku 1944. W latach powojennych w pałacu mieściło się gimnazjum, następnie - Ośrodek Zdrowia, a w jednym z obecnych apartamentów usytuowano Izbę Porodową. Dlatego też wielu mieszkańców Sterdyni, jako miejsce swego urodzenia podaje właśnie pałac.

Sterdyń posiada wiele przyciągających uwagę zabytków: kościół parafialny pod wezwaniem św. Anny wzniesiony w latach 1779-1783 w stylu późnego baroku. Kościół został odrestaurowany przez Proboszcza ks. mgr Jana Terleckiego, Kanonika Gremialnego Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (stanowisko proboszcza w Sterdyni piastował od 20 VIII 2003 do 17 VIII 2011 roku). Na wzniesieniu znajduje się dawny okazały zespół pałacowo-parkowy złożony z pałacu oraz dwóch oficyn połączonych z korpusem głównymi odcinkami muru z bramkami. Jest to (XVI - XVII w.) rezydencja barokowa rozbudowana i przekształcona w początkach XIX wieku według projektu Jakuba Kubickiego dla Stanisława Ossolińskiego. Na wprost głównej bramy wjazdowej do pałacu stoi zabytkowa kapliczka z końca XVIII wieku z rzeźbą św. Floriana. Przy wjeździe do Sterdyni od strony Sokołowa Podlaskiego stoi rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej wykonana w 1856 roku.


Obejrzyj także:
http://www.palacossolinskich.pl/
http://www.eholiday.pl/noclegi-xa8887.html
http://www.nadbuzanskie.republika.pl/palac%20ossolinskich%20w%20sterdyni.htm
http://mazowsze.travel/co-zwiedzic/zamki-palace-i-dwory/item/164-sterdyn


Sterdyń - Pałac Ossolińskich

Sterdyń - Pałac Ossolińskich