Zespół Parkowo-Pałacowy Przeździatka jest położony przy ul. Lipowej. Pałac wybudowany został w 1859 roku, według projektu Henryka Marconiego. Pałac posiada korpus parterowy z piętrowymi skrzydłami bocznymi. Do roku 1940 był siedzibą kolejnych właścicieli majątku Przeździatka. Pałac został zdewastowany po 1945 roku, następnie przebudowany w latach 70-tych XX wieku.  Zniekształcono bryłę budynku i pozbawiono wystroju architektonicznego. Po wojnie w pałacu mieścił się szpital, obecnie obiekt jest własnością CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej.
Park wokół pałacu zaprojektował i urządził w 1898 r. Walerian Kronenberg. W parku zachował się nieliczny starodrzew. Projekt uwzględniał stare zadrzewienie, zaprojektowano nowe dukty widokowe rozchodzące się promieniście w kierunku wschodnim od pałacu. Od południa rozciąga się nieregularny, duży staw ze źródliskami dopływu Cetyni. W zachodniej części usytuowana jest wysepka w kształcie zbliżonym do owalu, porośnięta drzewami.

Zespół Parkowo-Pałacowy Przeździatka